ლექსიკონიb

beggars can't be choosers

არჩევანის უფლების არქონა

 

The visit is spontaneous, so beggars can't be choosers – ვიზიტი სპონტანური იყო და არჩევანის უფლება არ გვქონდა [“Surprise Mom (but it'll cost you)”]

კომენტარები: