ლექსიკონიb

behind the eight ball

გამოუვალი მდგომარეობა

 

In all honesty, we've put ourselves behind the 8 ball – გულწრფელად რომ ვთქვათ, ჩვენ თავი გამოუვალ მდგომარეობაში ჩავიყენეთ [“Behind the 8 ball”]

კომენტარები: