ლექსიკონიb

behind the times

ძველმოდური, დროს ჩამორჩენილი

 

Looper seems behind the times, but 'Cosmopolis' approaches timelessness - ლუპერი თითქოს ძველმოდურია, მაგრამ კოსმოპოლიტენის მიდგომას დრო ვერ დააბერებს [“Looper Seems Behind the Times, But 'Cosmopolis' Approaches Timelessness”]

კომენტარები: