ლექსიკონიb

believe in the hereafter

იმქვეყნიური ცხოვრების რწმენა

 

And surely those who believe not in the Hereafter are deviating from the way – ნამდვილად, ისინი ვისაც იმქვეყნიური ცხოვრების არ სწამს, გზიდან უხვევენ [“2012 to 2013..."]

კომენტარები: