ლექსიკონიb

bell the cat

კატაზე ეჟვანის შებმა, საკუთარ თავზე გადახტომა

 

“I shall bell the cat. In the beginning, I think I did everything that could be expected of a put-upon husband – მე საკუთარ თავს გადავახტები. მგონი, ყველაფერი გავაკეთე, რაც გასულელებულ ქმარს შეეძლო [“Major's Corner: I love animals, but cats really don’t cut it”]

კომენტარები: