ლექსიკონიb

bells and whistles

ჭრელა-ჭრულა დეტალები

 

Every gala has a few bells and whistles– ყველა გალა-საღამოს აქვს ცოტა ჭრელა-ჭრულა დეტალი მაინც [San Francisco Chronicle, “Bing Concert Hall opens at Stanford”]

კომენტარები: