ლექსიკონიb

belly up

მკვდარი, ფეხებგაჭიმული

 

Of course you will take the American dollar and the euro down with you, for sure. But this place – London – is about to go belly up - რა თქმა უნდა, ამერიკული დოლარი და ევროც თან უნდა წაიღო. მაგრამ ეს ადგილი, ლონდონი, ფეხებს გაგაჭიმინებს [The Independent, “Barack Obama is clueless. Mitt Romney will bankrupt the country”]

კომენტარები: