ლექსიკონიb

below par

ზღვარს, ნიშნულს ქვემოთ

 

Ed Balls, the shadow Chancellor, has blamed his stammer for his below-par performance in the Commons - ედ ბოლსმა, ჩრდილოვანმა კანცლერმა, იმაში, რომ თემთა პალატაში მისი გამოსვლა ზღვარს ქვემოთ იყო, საკუთარი ენაბლუობა დაადანაშაულა [The Independent, “Ed Balls blames below-par autumn statement performance on his stammer"]

კომენტარები: