ლექსიკონიb

belt-and-braces

ძალიან ფრთხილი, მაქსიმალურად დაცული

 

George Osborne's belt-and-braces approach to finance has left him with his trousers down - ჯორჯ ოსბორნი ფინანსებისადმი ძალიან ფრთხილმა მიდგომამ შარვალჩახდილი დატოვა [The Telegraph, “Autumn Statement…”]

კომენტარები: