ლექსიკონიb

benchmark

  1. ტოპოგრაფიული ნიშანი;
  2. ათვლის (საწყისი) წერტილი;
  3. ნიმუში, მაგალითი, ეტალონი, კრიტერიუმი, სტანდარტი; აუცილებელი მინიმუმი

 

Georgia has set itself a Western benchmark - საქართველომ თავი დასავლურობის ეტალონად წარმოადგინა [Paul Rimple, Moscow Times, 'Free Press' Means 'Free To Support Saakashvili']

კომენტარები: