ლექსიკონიb

beside my (your, his, her, our, them)-selves

თავის თავს რომ არ ჰგავს, წყობიდან გამოსული, ვერ იცნობ

 

If you're another college football program, you've got to be beside yourself at this point- თუკი ფეხბურთის კოლეჯის პროგრამაში თქვენც მონაწილეობდით, ახლა წყობიდან უნდა იყოთ გამოსული [“…Why NFL Departures Won't Affect Crimson Tide”] 

კომენტარები: