ლექსიკონიb

best of a bad bunch

უკეთესი უარესებში

 

Palestinians eye best of a bad bunch- პალესტინელების თვალში ეს უარესებში უკეთესი იყო [The Australian, “Palestinians eye best of a bad bunch”]

კომენტარები: