ლექსიკონიb

best thing since sliced bread

ერთ-ერთი საუკეთესო

 

If I was just interested in a media profile I would only have to come out and sing the praises of the powers that be and I would be the best thing since sliced bread - მე რომ მედიაპროფილი მაინტერესებდეს, საკმარისი იქნებოდა, ავსულიყავი და მათი ძალისთვის ხოტბა შემესხა, მაშინ ნამდვილად ერთ–ერთ საუკეთესოდ მიმიჩნევდნენ [“They took our flegs!”]

კომენტარები: