ლექსიკონიb

bet one's bottom dollar

თავის დადება, დაფიცება

 

Switching to present day, you can bet your bottom dollar that a number of decisions will be made soon regarding how to spend limited funds - თუ დღევანდელ დღეს დავუბრუნდებით, შეგიძლიათ თავი დადოთ, რომ გადაწყვეტილება შეზღუდული ფინანსების დახარჯვასთან დაკავშირებით მალე იქნება მიღებული ["USA Team Handball’s Past Financial Data and Current Financial Straits"]

კომენტარები: