ლექსიკონიb

bet the farm

ყველაფრის სასწორზე დადება, ვაბანკზე წასვლა

 

Voters will surely wonder why he has bet the farm on the kindness of strangers and, still more dangerously, of colleagues - ამომრჩევლებს ნამდვილად დააინტერესებთ, რატომ წავიდა იგი ვაბანკზე მხოლოდ უცხოებისა და, რაც მთავარია – კოლეგების სიკეთის იმედად [The Guardian, “Cameron's Europe speech and PMQs: Politics live blog”]

კომენტარები: