ლექსიკონიb

bet your bottom dollar

თავის დადება

 

You can bet your bottom dollar, Coach Harris will be chasing him - თავის დადება შეიძლება, რომ მწვრთნელი ჰარისი მის დასაკუთრებას შეეცდება [“‘Prime Time’ cancellation doesn’t damage successful Flyin’ event”]

კომენტარები: