ლექსიკონიb

better late than never

სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს

 

{He} spoof challenges wisdom of 'better late than never'- {ის} კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს იმ სიბრძნეს, რომ - სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს [“EMC's 'Gangnam Style' spoof challenges wisdom of 'better late than never”]

კომენტარები: