ლექსიკონიb

better off

შეძლებული

 

Voters seemed more receptive to Ivanishvili’s message that most of them were little better off - ამომრჩევლები უფრო მგრძნობიარენი აღმოჩნდნენ ივანიშვილის გზავნილისადმი, რომ მათი უმრავლესობა ხელმოკლედ ცხოვრობს [Financial Times, Neil Buckley, „Georgia’s billionaire premier“]

კომენტარები: