ლექსიკონიb

better safe than sorry

სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს

 

The FBI's attitude at the time was, better safe than sorry - ამჯერად ფედერალური ბიუროს მიდგომა იმ მოსაზრებას ეფუძნებოდა, რომ სიფრთხილეს თავი არ სტკივა [The Atlantic, “Flying While Half-Arab (and Half-Jewish): The Lawsuit”]

კომენტარები: