ლექსიკონიb

better the devil you know

შეჩვეული ჭირი ჯობია შეუჩვეველს

 

Perhaps Canadian prime minister looked across the pond and decided that - thank you very much, bankers of Britain - it is better the devil you know - შესაძლოა, კანადის პრემიერმინისტრმა ტბას გადახედა და იფიქრა – დიდი მადლობა ბრიტანეთის ბანკირებს – ისევ შეჩვეული ჭირი ჯობიაო შეუჩვეველს [The Telegraph, “City Diary: After the Treasury bagged Mark Carney, it’s better the devil you know in Canada”]

კომენტარები: