ლექსიკონიb

big fish

ბობოლა, მნიშვნელოვანი ფიგურა; მნიშვნელოვანი ხაზი, საგანი

 

California caviar is big fish on this side of the pond- კალიფორნიაში ხიზილალა ტბისთვის ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს [Los Angeles Times, “California caviar is big fish on this side of the pond”]

კომენტარები: