ლექსიკონიb

big fish in a small pond

ჭკვიანი, მაგრამ უასპარეზო ადამიანი

 

I am a big fish in a small pond - მე ჭკვიანი კაცი ვარ, მაგრამ ასპარეზი მაქვს პატარა [“British singing star OllyMurs ready to shine in U.S”]

კომენტარები: