ლექსიკონიb

big hitter

დაფასებული, პატივსაცემი პროფესიონალი

 

Billy, who died aged 77, was ... “big hitter” that employed some 2,000 men - ბილი, რომელიც 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა, პატივსაცემი პროფესიონალი იყო, რომელმაც 2000 კაცი დაასაქმა [“Why warrior Prince Harry should just shut up”]

კომენტარები: