ლექსიკონიb

bigger fish to fry

წყლის ნაყვა, დროის ფუჭად დაკარგვა

 

You said that the federal government has bigger fish to fry - თქვენ ამბობდით, რომ ფედერალური მთავრობა წყალს ნაყავდა [Huffington Post, “A Letter to the President…”]

კომენტარები: