თეზაურუსიb

Bigotry

ბრმა მორჩილება, მოუთმენლობა, აუტანლობა. ადამიანის მიერ უნარის ან ნების უქონლობა,ანგარიში გაუწიოს სხვათა შეხედულებებს, რწმენებს, ღირებულებებსა და მოსაზრებებს. ეს ტერმინი ასევე აღნიშნავს ფანატიზმს,ადამიანის ფანატიკურ მიჯაჭვულობას თავის შეხედულებებსა და რწმენებზე.

კომენტარები: