ლექსიკონიb

bilateral tie

ორმხრივი ურთიერთობა/კავშირი

 

The two countries have discussed energy sector cooperation, high level diplomatic visits and other bilateral ties - ორმა ქვეყანამ განიხილა - ორმა ქვეყანამ   ენერგეტიკულ სექტორში თანამშრომლობის, მაღალი რანგის დიპლომატიური ვიზიტებისა და ორმხრივი ურთიერთობის სხვა საკითხები განიხილა [The Faster Times; Lincoln MitchellBeyond the Elections in Georgia”]

კომენტარები: