ლექსიკონიb

bird-dog

კუდში დევნა, თვალის არმოშორება

 

It's a question I get a lot. One of these days I'd like to answer, "She's a bird dog" - ამ კითხვას ხშირად მისვამენ და მინდა, მალე შემეძლოს იმ პასუხის გაცემა, რომ იგი ამ საქმეს თვალს არ აშორებს [“Willoughby: What is my dog? Definitely a bird dog!”]

კომენტარები: