ლექსიკონიb

birthday suit

დედიშობილა

 

Add that to a generous dose of nonstop action, as well as a village beauty showcasing her birthday suit – მიამატეთ ამას გაუჩერებელი ქმედებები და სოფლის ლამაზმანის დედიშობილა ფოტოები[“Film Review: The only moral in this tale — don’t be a witch”]

კომენტარები: