ლექსიკონიb

bit between your teeth

სიტუაციის კონტროლი

 

It’s probably one of the best choices I’ve made. It gets the bit between your teeth - ეს ალბათ ჩემს მიერ გაკეთებული საუკეთესო არჩევანია, ამან სიტუაციის კონტროლის საშუალება მომცა [Evening Standard, “Brentford’s man from Bradford eyes his own upset”]

კომენტარები: