ლექსიკონიb

bit part

ეპიზოდური როლი

 

As it is, the late actor is merely a bit part in the saga - ასეა, გარდაცვლილ მსახიობს საგაში ეპიზოდური როლი ჰქონდა [The Telegraph, ”Everybody wanted a piece of Peter Ustinov'”]

კომენტარები: