ლექსიკონიb

bite off more than you can chew

საკუთარ თავზე იმაზე მეტის აღება, რისი შესაძლებლობაც გაქვს

 

The key is not to bite off more than you can chew - მთავარია, იმაზე მეტს არ შეეჭიდო, რისი გაკეთებაც შეგიძლია [Forbes, ”6 Trends Reshaping Small Businesses In 2013”]

კომენტარები: