ლექსიკონიb

bite the bullet

სასაუბრ. მძიმე და საჭოჭმანო გადაწყვეტილების მიღება, არაპოპულისტური ნაბიჯის გადადგმა

 

Our defensive structure was better in Game II but I needed to bite the bullet - ჩვენი თავდაცვის სტრუქტურა მეორე თამაშში უკეთესი იყო, მაგრამ მე ეს მძიმე გადაწყვეტილება უნდა მიმეღო [The Australian, “Uate dropped after Stuart bites the bullet for decider“]

კომენტარები: