ლექსიკონიb

bite the dust

სასაუბრ. ჩაჭრა, ჩაფლავება, გამოთიშვა (რაიმე საქმიდან); სიკვდილი

 

Another one bites the dust: Afnan Iftikhar sent home as he becomes the first casualty of Andrew Lloyd-Webber's Superstar – კიდევ ერთი ადამიანი ჩაფლავდა: აფნან იფტიხარი სახლში გაუშვეს, რადგან იგი ენდრიუ ლოიდ ვებერის ”სუპერსტარის” პირველი აუტსაიდერია [Daily Mail, "Fehitola Betiku “Another one bites the dust: …”]

კომენტარები: