ლექსიკონიb

bite the hand that feeds

ძაღლი პატრონს რომ შეუღრენს

 

Interesting that the severance is offered only if he agrees not to bite the hand that feeds him - საინტერესოა, რომ შეწყვეტა მხოლოდ მაშინ მოხდება, თუკი იგი დათანხმდება წინადადებას და თავის პატრონს არ შეუღრენს [The News & Observer, Tammy McCauley “The powerless poor”]

კომენტარები: