ლექსიკონიb

bite your lip (tongue)

ენაზე კბილის დაჭერა

 

My advice though is, learn to bite your lip - გირჩევთ, ენაზე კბილის დაჭერა ისწავლოთ [“Mediawatch: Welcome to a very long election campaign”]

He said, if he could speak to the bishops directly, he’d “probably bite [his] tongue and simply tell them ‘Just do your investigation and see what did - მან განაცხადა, ეპისკოპოსთან დალაპარაკების შანსი რომ ჰქონოდა, ალბათ ენაზე კბილს დააჭერდა და უბრალოდ ეტყოდა: „გამოძიება ჩაატარეთ და ნახეთ, თუ რა ჩაიდინეს მათ“ [Huffington Post, “Catholic Hospital Says Fetuses Are Not People..."]

 

კომენტარები: