ლექსიკონიb

bitter (tough) pill to swallow

მწარე აუცილებელობა

 

This would be tough pill for Tbilisi to swallow - ეს თბილისისთვის მწარე აუცილებლობა იქნებოდა [Asia Times, Nicholas Clayton, „Clinton touched by dark Georgian satire“]

კომენტარები: