ლექსიკონიb

bitter end

საქმის ბოლომდე მიყვანა

 

A bitter end for republican freshmen - რესპუბლიკელმა ფრეშმენმა საქმე ბოლომდე მიიყვანა [“A Bitter End for House Republican Freshmen”]

კომენტარები: