ლექსიკონიb

bitter pill to swallow

რთულად ჩასაყლაპი, გადასახარში

 

Students have now been sucking on the election lolly for more than six years. One thing's for sure - it will be a bitter pill to swallow - სტუდენტები უკვე ექვს წელზე მეტია არჩევნების პროცესში შეიტყუეს. ერთი რამ ცხადია - ისინი ამას იოლად არ ჩაყლაპავენ [“Bitter pill should be swallowed”]

კომენტარები: