ლექსიკონიb

black and white

ცხადზე ცხადი, აშკარა

 

Rogers voiced concern over the studies, saying, "this is not a black and white situation" - როჯერსმა კვლევასთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოთქვა და განაცხადა, რომ ეს სიტუაცია ცხადზე ცხადი სულაც არ იყო [Huffington Post, “Drakes Bay In Court...”]

კომენტარები: