ლექსიკონიb

black sheep

შავი ლაქა

 

Two cabbies who received awards for their good services have called for tougher government measures to tackle unscrupulous drivers, saying the black sheep were affecting the image of the industry - ტაქსის ორმა მძღოლმა კარგად შესრულებული სამუშაოსთვის ჯილდო მიიღო და მათ მთავრობას მოუწოდეს, უწესო მძღოლებისთვის ყურადღება მიექციათ, რადგან ეს შავი ლაქა მთელი ინდუსტრიის იმიჯს აფუჭებდა [“Good-hearted cabbies call for penalties on industry's black sheep”]

კომენტარები: