ლექსიკონიb

blackball

ვეტოს დადება

 

We must find a way to publicly blackball such bad actors - რაიმე გზა უნდა მოვნახოთ, რომ ასეთ ცუდ მსახიობებს სახალხოდ დავადოთ ვეტო [“Why Kufour Should Never have Appointed Wereko-Brobbey”]

კომენტარები: