ლექსიკონიb

blackmail

შანტაჟი, დაშანტაჟება

 

This blackmail was probably intended to secretly interfere with the newspaper’s independence – შესაძლებელია შანტაჟის მიზანი გაზეთის დამოუკიდებლობასთან იყო საიდუმლო კავშირში [The Telegraph, Sarah Marcus, “A revealing case about the freedom of the Georgian media”]

კომენტარები: