ლექსიკონიb

blast off (!)

  1. სტარტის აღება (კოსმოსურ ხომალდზე);
  2. (ჟარგონი) წადი, დაახვიე აქედან!

 

The billionaire's personal residence is next door and looks like an inverted alien spaceship about to blast off - მილიარდელის პირადი რეზიდენცია გვერდითვეა და თავდაყირა დაყენებულ კოსმოსურ ხომალდს ჰგავს, რომელმაც სტარტი უნდა აიღოს [Guardian, Luke Harding, “Georgia embraces democracy but destroys its past”]

კომენტარები: