ლექსიკონიb

bleary-eyed

  1. თვალებდაბინდული;
  2. არაგამჭრიახი, ნელი აზროვნების

 

Bleary-eyed locals mingle with tourists on drinking sessions that seem to flow seamlessly from one day into the next - თვალებდაბინდული ადგილობრივი მცხოვრებლები ტურისტებთან ერთად სვამენ და ეს ყველაფერი დღიდან დღემდე უცვლელად მეორდება [Independent, Shaun Walker, “If Sharon's not there, it ain't happening”]

კომენტარები: