ლექსიკონიb

blessing in disguise

ზოგი ჭირი მარგებელია

 

The bold strategy paid off, however, and turned out to be a blessing in disguise for the squad - თამამმა სტრატეგიამ აჩვენა, რომ ზოგი ჭირი მარგებელია და მან დადებითი შედეგები მოიტანა რაზმისთვის [“Didier Drogba: Saturday Benching Was Blessing in Disguise for Ivory Coast”]

კომენტარები: