ლექსიკონიb

blind as a bat

სრულიად ბრმა

 

Finding it, he flicked his wrist, and shot the lure 25 feet in front of him. The fish he wanted, though, must have been blind as a bat - ეს რომ მოძებნა, მან მაჯა მოატრიალა და ანკესი 25 ფუტზე მოისროლა. თუმცა ის თევზი, რომელის დაჭერასაც ცდილობდა, ეტყობა სრულიად ბრმა იყო [“Redfish by the thousands holding to Louisiana's barrier islands”]

კომენტარები: