ლექსიკონიb

blind leading the blind

ბრმა ბრმას აეკიდაო

 

Johnny let me use his cane, showed me his tricks for getting around this precarious space It was literally the blind leading the blind - ჯონიმ თავისი ხელჯოხი მათხოვა, მასწავლა, როგორ გადაადგილდება - მოკლედ, ამაზეა ნათქვამი, ბრმა ბრმას აეკიდაო [“Does touring the streets of Vancouver blindfolded qualify as art?”]

კომენტარები: