ლექსიკონიb

blind spot

  1. სამედიც. მკვდარი ლაქა (თვალისა);
  2. მკვდარი ზონა (უხილავი ან თვალმიუწვდენელი);
  3. დუმილის ზონა (რადიოში)

 

Mr Putin's remarks still reflect a worrying blind spot - პუტინის ზოგიერთი რეპლიკა კვლავ სამწუხარო მკვდარ ზონაზე მიგვითითებს [The Economist, „The unhistory man“]

კომენტარები: