ლექსიკონიb

block of flats

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, კორპუსი

 

Russian contractors are building new bases and blocks of flats for the troops around Gali - რუსი კონტრაქტორები გალის გარშემო სამხედროებისთვის ახალ ბაზებსა და კორპუსებს აშენებენ [The Economist, „Georgians in Abkhazia“]

კომენტარები: