თეზაურუსიb

Blog

ბლოგი. ასევე ცნობილია ვებლოგის სახელითაც. ბლოგი წარმოადგენს ვებზე დაფუძნებულ, პერიოდულად განახლებად გამოცემას, რომელიც შეიცავს ინდივიდუუმის, სათემო ორგანიზაციისან კორპორაციის ჩანაწერებს, მასალებს, მოსაზრებებს, განლაგებულთ გარკვეული ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. ოქსფორდის ინგლისური ენის ონლაინ ლექსიკონი ბლოგის შემდეგ განმარტებას გვთავაზობს: "ერთი ადამიანის მიერ წარმოებული, ხშირად, რეგულარულად განახლებული ვებსაიტი, რომელიც შეიცავს პერსონალურ დაკვირევებებს, ამონარიდებს სხვა საიტებიდან, რომლებიც წარმოადგენს ბლოგერის ინტერესს, ჰიპერლინკებს სხვადასხვა საიტებთან; ონლაინ ჟურნალი ან ონლაინ დღიური" (2011).

კომენტარები: